GEOMEMBRANE

Hidroizolacija


Opis

Geomembrane bilo da je riječ o HDPE, LDPE ili PVC materijalima koriste se u industriji za hidorizolacije u sanaciji odlagališta, izradi umjetnih vodosprema ili hidorizolaciji tunela.

Vrste geomembrana

  • HDPE membrana
  • PVC membrana
  • LDPE membrana

Tipovi Uporabe

  • Sanacija odlagališta otpada
  • Izgradnja umjetnih akumulacija
  • Hidroizolacija tunela